İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Merve Çalışlar Geçici iş göremezlik ödeneği, çalışanlara başlarına gelen bir iş kazası ya da hastalık gibi durumlarda alınan rapor süresi boyunca ödenen paradır. Bu ödenek için hastalık, iş kazası ya da kadınlar için doğum durumu olmalıdır. Alınan raporun Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yetkilendirilmiş hastanelerden olması şarttır. Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması da insan kaynakları açısından önemli bir […]

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Nasıl Hesaplanır?

Dilek Yurdakul Zorunlu sigortalı şartlarına sahip olmayan ya da bu kapsama girmeyen kişilerin, isteğe bağlı olarak prim ödemeleri esasına dayanan sigorta koluna isteğe bağlı sigorta adı verilir. İsteğe bağlı sigorta, uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olunmasını sağlar. İsteğe bağlı sigorta şartları nelerdir? İsteğe bağlı sigortaya başvurabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri’nden […]